:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 தொடர்புகொள்ளவும்
இரத்தினபுரி மாநகரசபை
சேனாநாயக மாவத்தை, இரத்தினபுரி

தொலைபேசி : 0094 45 2222275
தொலைநகல் : 0094 45 2222275
மின்னஞ்சல் : rmc@hjhj.lk