:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 பொரியியலாளர் பிரிவு - தீயனைப்பு
தீயனைப்பு

பிரிவு தலைவர் :
நகர பொறியியளாலர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452226811