:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சுகாதார பிரிவு - கல்லி சேவை
கல்லி சேவை

தொகை : 5,215.50

தேவையான ஆவணங்கள் :
அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விண்ணப்பம்

பிரிவு தலைவர் :
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி

தொடர்பு விபரங்கள் :
045- 2222275 / 045-3460350

பிற விபரங்கள் :
நகர எல்லைக்குள் ரூ: 5215.50 எல்லைக்கு அப்பால் கி.மீற்றருக்கு